नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषलाई छुट्टै निकायले नियमन गर्ने

नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष र कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोष लगायतका कोषहरुको प्रभावकारी नियमनका लागि नियामक निकायको व्यवस्था गरिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को बजेट बक्तव्यमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै, हुलाक बचत बैंकलाई खारेज गरी उक्त बैंकमा रहेको संचित रकमलाई वाणिज्य बैंकहरुमा खातासहित हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । गरिबी निवारण कोष, ग्रामीण स्वाबलम्बन कोष र युवा कोषहरुबाट संचालित अनुदान र ऋणका कार्यक्रमहरु समन्वयात्मक रुपमा संचालन गरिने र विभिन्न सरकारी कोषहरुमा निष्कृय रहेको रकमलाई पुँजी निर्माणमा प्रयोग गर्ने बताइएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *